ชื่อรายการ ราคา
รถเช่า
[รถตู้ธรรมดา 12 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 7,992บาท
 • (270,000วอน)
 • จอง
[รถตู้ลิมูซีน/สตาร์เร็ก 7-9 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 7,992บาท
 • (270,000วอน)
 • จอง
[รถบัส 35 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 9,768บาท
 • (330,000วอน)
 • จอง
[รถบัส 45 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 9,768บาท
 • (330,000วอน)
 • จอง
[รถตู้วีไอพี 12 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 11,248บาท
 • (380,000วอน)
 • จอง
[ลีมูซีน/สตาร์เร็ก] รับ-ส่ง เอเวอร์แลนด์ 1 ~ 9 ท่าน
 • 5,032บาท
 • (170,000วอน)
 • จอง
รถเช่า+คนขับ เต็มวัน เจจู (1 - 7 ท่าน)
 • 11,840บาท
 • (400,000วอน)
 • จอง
รถรับสนามบิน
[รถตู้ลิโมซีน/สตาเร็กซ์ ~7ท่าน] สนามบินอินชอน → โรงแรมในโซล
 • 2,368บาท
 • (80,000วอน)
 • จอง
[ลีมูซีน 1-3 ท่าน] สนามบินกิมแฮ --> โรงแรมในปูซาน
 • 7,400บาท
 • (250,000วอน)
 • จอง
[รถตู้ขนาด 8 ที่นั่ง 1-7 ท่าน] สนามบินกิมแฮ --> โรงแรมในปูซาน
 • 4,440บาท
 • (150,000วอน)
 • จอง
รถส่งสนามบิน
[รถตู้ลิโมซีน/สตาเร็กซ์ ~7ท่าน] โรงแรมในโซล → สนามบินอินชอน
 • 2,368บาท
 • (80,000วอน)
 • จอง
[ลีมูซีน 1-3 ท่าน] โรงแรมในปูซาน->สนามบินกิมแฮ
 • 7,400บาท
 • (250,000วอน)
 • จอง
[รถตู้ขนาด 8 ที่นั่ง 1-7 ท่าน]โรงแรมในปูซาน-> สนามบินกิมแฮ
 • 4,440บาท
 • (150,000วอน)
 • จอง
รถรับ-ส่งระหว่างโรงแรม