ชื่อรายการ ราคา
รถเช่า
[รถตู้ธรรมดา 12 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 7,803บาท
 • (270,000วอน)
 • จอง
[รถตู้ลิมูซีน/สตาร์เร็ก 7-9 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 9,248บาท
 • (320,000วอน)
 • จอง
[รถบัส 35 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 9,537บาท
 • (330,000วอน)
 • จอง
[รถบัส 45 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 9,537บาท
 • (330,000วอน)
 • จอง
[รถตู้วีไอพี 12 ที่นั่ง] เต็มวัน 8 ชม.
 • 10,982บาท
 • (380,000วอน)
 • จอง
[ลีมูซีน/สตาร์เร็ก] รับ-ส่ง เอเวอร์แลนด์ 1 ~ 9 ท่าน
 • 4,913บาท
 • (170,000วอน)
 • จอง
รถรับสนามบิน
[รถตู้ลิโมซีน/สตาเร็กซ์ ~7ท่าน] สนามบินอินชอน → โรงแรมในโซล
 • 2,312บาท
 • (80,000วอน)
 • จอง
รถส่งสนามบิน
[รถตู้ลิโมซีน/สตาเร็กซ์ ~7ท่าน] โรงแรมในโซล → สนามบินอินชอน
 • 2,312บาท
 • (80,000วอน)
 • จอง
รถรับ-ส่งระหว่างโรงแรม