My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

ทัวร์ไต้หวัน Easy Beautiful in Taiwan 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน อีซี่ บิวตี้ฟูล 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นที่  0บาท (0วอน)
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ไต้หวัน
ชนิด ทัวร์ที่กำหนดเอง
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2018-03-23 ~ 2018-06-27
ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (2-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 1 ขวบ)
ทัวร์ไต้หวัน อีซี่ บิวตี้ฟูล 5 วัน 3 คืน
  • ทุกวัน
  • 0บาท
  • ฟรี
  • ฟรี
ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ทัวร์ไต้หวัน Easy Beautiful 5 วัน 3 คืน

 

congratulationcongratulation

ข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้น  15,900 บาท

 

ออกเดินทาง

     5 เมษายน - 27 มิถุนายน 2561

 

 

ไฮไลท์ทัวร์

     นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ - ช๊อปปิ้ง 3 ตลาดชื่อดัง ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

    ตลาดซื่อหลิน  ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมอนุสรณ์เจียงไคเช็ค

    อุทยานเย่หลิ่ว

 


 

นมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

 

 

ช๊อปปิ้ง 3 ตลาด ชื่อดัง ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง 

 

 

 

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

ชมอนุสรณ์เจียงไคเช็ค

 

อุทยานเย่หลิ่ว