My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

ทัวร์ไต้หวัน Easy Blink Blink in Taiwan 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน อีซี่ บริ้ง บริ้ง 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นที่  0บาท (0วอน)
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ไต้หวัน
ชนิด ทัวร์ที่กำหนดเอง
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2018-03-26 ~ 2018-06-26
ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (3-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ)
ทัวร์ไต้หวัน Easy Blink Blink in Taiwan 5 วัน 3 คืน
  • ทุกวัน
  • 0บาท
  • ฟรี
  • ฟรี
ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ทัวร์ไต้หวัน Easy Blink Blink In Taiwan 5 วัน 3 คืน

 

beachbeach

ข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 

ออกเดินทาง

     30 เมษายน - 26 มิถุนายน 2561

 

ไฮไลท์ทัวร์

     วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

     ร้านขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถนนเก่าจิ่วเฟิน - อุทยานเย่หลิว

     ตึกไทเป 101 - ช๊อปปิ้งตลาดซีเหมินติง 

 

 วัดจงไถฉานซื่อ

 

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วัดเหวินหวู่

 

ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

 

ร้านขนมพายสัปปะรด

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

ถนนเก่าจิ่วเฟิน

 

อุทยานเย่หลิว

 

ตึกไทเป 101

 

ช๊อปปิ้งตลาดซีเหมินติง