My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นที่  0บาท (0วอน)
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ไต้หวัน
ชนิด ทัวร์ที่กำหนดเอง
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2018-03-27 ~ 2018-06-07
ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (3-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ)
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน
  • ทุกวัน
  • 0บาท
  • ฟรี
  • ฟรี
ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ทัวร์ไต้หวัน สบาย สบาย เพลิน เพลิน เกาสง 5 วัน 3 คืน

 

beachbeach

ข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาเริ่มต้น 19,911 บาท

 

ออกเดินทาง

     19 เมษายน - 7 มิถุนายน 2561

ไฮไลท์ทัวร์ 

     ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - Formosa Boulevard

     อ่าวซีจือ - อดีตสถานกงศุลอังกฤษ - วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD outlet

     ช๊อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  - ช๊อปปิ้งซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิน

     อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 

 

 

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

วัดพระถังซัมจั๋ง

 

วัดเหวินหวู่

 

Formosa Boulevard Station สถานีรถไฟที่สวยติดอันดับโลก

 

อ่าวซีจือ

 

อดีตสถานกงศุลอังกฤษ

 

วัดโฝวกวงซัน

 

EDA WORLD outlet

 

ช๊อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด

 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

 

 

ช๊อปปิ้งซีเหมินติง

 

หมู่บ้านจิ่วเฟิน

 

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

ตึกไทเป 101