My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย สบาย เพลิน เพลิน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน ทัวร์ไต้หวัน สบาย สบาย เพลิน เพลิน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้นที่  0บาท (0วอน)
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ไต้หวัน
ชนิด ทัวร์ที่กำหนดเอง
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2018-03-27 ~ 2018-06-25
ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (3-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ)
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย สบาย เพลิน เพลิน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน
  • ทุกวัน
  • 0บาท
  • ฟรี
  • ฟรี
ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ทัวร์ไต้หวัน สบาย สบาย เพลิน เพลิน อาลีซาน 5 วัน 3 คืน

 

goodgood

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ราคาเริ่มต้น  19,900 บาท

 

ออกเดินทาง

     10 เมษายน - 25 มิถุนายน 2561

ไฮไลท์ทัวร์

     ชมป่าสนพันปีอาหลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

     ช๊อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินและซีเหมินติง - ช๊อปปิ้ง Gloria Outlet

     หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน -อุทยานเย๋หลิ่ว - ตึกไทเป 101 

 

 

ชมป่าสนพันปีอาหลีซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ

 

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

 

ช๊อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินและซีเหมินติง

 

 

ช๊อปปิ้ง Gloria Outlet

 

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

 

อุทยานเย๋หลิ่ว

 

ตึกไทเป 101