My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

Guide tour ไกด์นำเที่ยว

ราคาเริ่มต้นที่  6,534บาท (220,000วอน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > โซล > Etc
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ยืนยันการจอง ราคา
ไกด์นำเที่ยว 30นาที
  • 6,534บาท
  • (220,000วอน)
  • จอง
ไกด์ขับรถนำเที่ยว 8 ชั่วโมง (ในโซล) 30นาที
  • 12,474บาท
  • (420,000วอน)
  • จอง
ไกด์ขับรถนำเที่ยว 8 ชั่วโมง (นอกโซล) 30นาที
  • 15,444บาท
  • (520,000วอน)
  • จอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ไกด์พร้อมรถ (Driving Guide)  สามารถดูแลลูกทัวร์ได้ 1~5 ท่าน(ขึ้นอยู่กับขนาดรถของไกด์)

ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (หากเกินกำหนด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มชั่วโมงละ 20,000 วอน ลูกค้าสามารถจ่ายเงินสดกับไกด์ได้โดยตรง)

ราคารวม: น้ำมัน, ทางด่วน และที่จอดรถ

 

หมายเหตุ

1) ไกด์ของเราสามารถสื่อสารภาษาเกาหลี, อังกฤษ และไทยได้ (ไกด์ภาษาไทยมีจำนวนจำกัด ในฤดูท่องเที่ยวที่มีความต้องการไกด์สูง จำเป็นต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง)

2) ราคาไม่รวมค่าทิปขึ้นต่ำวันละ 20,000 วอน หรือมากกว่าตามเห็นชอบ (ลูกค้าสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ไกด์ได้โดยตรง)

3) ราคาไม่รวมค่าอาหารมื้อละ 10,000 วอน (ลูกค้าสามารถจ่ายเงินสดให้แก่ไกด์ได้โดยตรง) หรือในกรณีไกด์ร่วมทานอาหารกับลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่ม

4) ราคาไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

5) ราคาไม่รวมการรับหรือส่งที่สนามบิน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

6) กรณีที่ต้องค้างคืนนอกโซล (ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าที่พักไกด์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

 

traditional3