My menu

ตะกร้า

ราคายอดรวม

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

TAIWAN Alishan Cherry Blossom [6D4N] ซากุระบาน ณ อลิสชาน ไต้หวัน (6วัน4คืน)

ราคาเริ่มต้นที่  0บาท (0วอน)
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ไต้หวัน
ชนิด ทัวร์ที่กำหนดเอง
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2017-12-13 ~ 2018-03-18

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว หลังทำการจองลูกค้าจะได้รับใบเสนอราคาค่ะ

ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (3-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ)
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan Cherry Blossom 6 วัน 4 คืน
  • ทุกวัน
  • 0บาท
  • ฟรี
  • ฟรี
ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊กที่รูปภาพ

 

 

**กรุณาเลือกวันที่ต้องการจองในปฏิทินและวันเดินทางให้ตรงกัน**

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

กำหนดการเดินทาง

 

1 กุมภาพันธ์  - 18 มีนาคม 2561

 

โปรแกรมทัวร์

 

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน -  ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้

วันที่ 4

เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 5

ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว – ดิวตี้ฟรี  -  Germanium  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 6

ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง