My menu

ตะกร้า

ราคายอดรวม

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

Paradise in TAIWAN [4D3N] ทัวร์ไต้หวัน - ดินแดนแห่งสวรรค์ (4วัน3คืน)

ราคาเริ่มต้นที่  0บาท (0วอน)
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ไต้หวัน
ชนิด ทัวร์ที่กำหนดเอง
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2017-12-08 ~ 2018-04-01

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว หลังทำการจองลูกค้าจะได้รับใบเสนอราคาค่ะ

ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (3-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ)
ทัวร์ไต้หวัน Paradise In Taiwan 4 วัน 3 คืน
  • ทุกวัน
  • 0บาท
  • ฟรี
  • ฟรี
ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิ๊กที่รูปภาพ

 

 

**กรุณาเลือกวันที่ต้องการจองในปฏิทินและวันเดินทางให้ตรงกัน**

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

กำหนดการเดินทาง

 

6 มกราคม - 29 มีนาคม 2561

 

โปรแกรมทัวร์

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

วันที่ 2

เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง

วันที่ 3

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป - COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว –MITSUI OUTLET PARK -สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)