My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

SUWON TOUR ทัวร์เมืองซูวอน

ราคาเริ่มต้นที่  2,590บาท (87,797วอน)
การจัดอันดับ
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > โซล > Etc
เบอร์โทรศัพท์ 02 107 1677
ที่อยู่ 602, Oyangsusan Bldg., 49, Sejong-daero 21-gil, Chung-gu, Seoul, Korea 100-101

ชื่อสินค้า วันที่เดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็ก ทำการจอง
ไดว์วิ่งไกด์ (8ชม) 2,590บาท~ 2,590บาท~

ทำการจอง

ไกด์ + รถตู้ (8ชม) 2,790บาท~ 2,790บาท~

ทำการจอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์ชมเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ซูวอน เป็นทัวร์ที่จะพาทุกท่านไปยังเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ซูวอน ของเกาหลีใต้ 

 

ชื่อทัวร์กรุ๊ปทัวร์เที่ยวเกาหลีส่วนตัว ทัวร์เมืองซูวอน เต็มวัน
ระยะเวลา1 วันเวลาเดินทาง09.00 - 17.00
ราคาเริ่มต้น ท่านละ 2,790 บาท

รวมไกด์ท้องถิ่น(พูดไทยได้), รถนำเที่ยว, ค่าเข้าชม, อาหารกลางวัน
ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบินและการประกันต่างๆ

ห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

หมายเหตุ*อาหารกลางวันไกด์เป็นผู้แนะนำ 
*เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายของสิ่งของของท่านระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว

Suwon Hwaseong Fortress (ป้อมปราการฮวาซอง)

ป้อมปราการฮวาซอง ถูกสร้างขึ้นตามแนวไหล่เขาเป็นแนวยาวในสมัยราชวงศ์โชซอน เพื่อล้อมรอบเมืองซูวอนและพระราชวัง ฮวาซองฮังกุง มีอายุมากกว่า 200 ปี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 มีความยาวโดยรอบ ประมาณ 5.5 กิโลเมตร มีประตูทั้งหมด 4 ประตู คือ จังอันมุน, พัลทัลมุน, ชางนยูงมุน, ฮวาซอมุน

Hwaseong Train (รถไฟชมเมืองหัวมังกร)

รถไฟนำเที่ยวด้านหน้ามีลักษณะเหมือนหัวมังกรอันหมายถึงพระมหากษัตริย์จองโจ รถตัวรถไฟถูกออกแบบ ให้เหมือนกับเกี้ยวพระที่นั่ง รถไฟเริ่มต้นวิ่งจากภูเขา Paldalsan ไปจนถึง Yeonmudae รวมเส้นทาง 3.2 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในระหว่างเดินทางมีไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น

Hanggung Palace (พระราชวังฮังกุง)

เป็นพระราชวังที่พักอาศัยชั่วคราวของราชวงศ์เมื่อครั้งมีสงคราม สร้างขึ้นในสมัยของพระมหากษัตริย์โจซง (ปีค.ศ.1776-1800)

Korean Folk Village (หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี)

หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีแสดงความเป็นมาของการใช้ชีวิตในสมัยราชวงศ์โชชอน มีบ้านฮานกหรือบ้านโบราณ มากกว่า 270 หลัง เปิดให้เข้าชมทั้งบ้านของขุนนาง, บ้านของชาวบ้านธรรมดา, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สำนักงานของรัฐบาล

Duty Free shop (ร้านค้าปลอดภาษี)

จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากทั่วโลก แฟชั่นที่ทันสมัย มีสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ,เครื่องหนังและอื่นๆ อีกมากมาย