My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

SEOUL TOUR 1 โซล 1 ทัวร์พระราชวังและหมู่บ้านวัฒนธรรม

ราคาเริ่มต้นที่  2,090บาท (70,847วอน)
การจัดอันดับ
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > โซล > Etc
เบอร์โทรศัพท์ 02 107 1677
ที่อยู่ 602, Oyangsusan Bldg., 49, Sejong-daero 21-gil, Chung-gu, Seoul, Korea 100-101

ชื่อสินค้า วันที่เดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็ก ทำการจอง
ไดว์วิ่งไกด์ (8 ชม) 2,090บาท~ 2,090บาท~

ทำการจอง

ไกด์ + รถตู้ (8 ชม) 2,190บาท~ 2,190บาท~

ทำการจอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทัวร์พระราชวังและหมู่บ้านโบราณ ทัวร์นี้จะพาทุกท่านไปเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่สวยงามและเรียบง่ายจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อทัวร์กรุ๊ปทัวร์เที่ยวเกาหลีส่วนตัว โซล1 เต็มวัน
ระยะเวลา1 วันระหว่างเวลา09.00 - 17.00
ราคาเริ่มต้นที่ ท่านละ 2,190 บาท

รวมไกด์ท้องถิ่น(พูดไทยได้), รถนำเที่ยว, ค่าเข้าชม, อาหารกลางวัน
ไม่รวม

ตั๋วเครื่องบินและการประกันต่างๆ

ห้องพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

หมายเหตุ*อาหารกลางวันไกด์เป็นผู้แนะนำ
*เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหายของสิ่งของของท่านระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
*พิธีเปลี่ยนเวรยามอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศ
*พระราชวังคยองบกปิดวันอังคารโปรแกรมจะถูกแทนที่ด้วยพระราชวังด็อกซู
*บลูเฮาส์สามารถถ่ายรูปได้แค่บริเวณด้านหน้าและไม่สามารถถ่ายวิดิโอได้
*พระราชวังชังด็อกปิดวันจันทร์โปรแกรมจะถูกแทนที่ด้วยอินซาดง

Cheonggyechon (คลองชองกเยชอน)

คลองชองกเยชอนมีความยาว 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ.2003 คลองแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งสิ้น 2 ปี 3 เดือน มีสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 สะพาน คลองชองกเยชอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะกับการเดินเล่นพักผ่อน สองฝั่งของคลองมีร้านค้า, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร และบาร์ให้นั่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและเสน่ห์ของคลองทั้งในยามกลางวันและยามค่ำคืน

Gwanghwamun Square (จตุรัสควางฮวามุน)

ตั้งเป็นจุดเด่นอยู่ใจกลางกรุงโซล มีฉากหลังเป็นพระราชวังคยองบกกุงและด้านหน้าเป็นสี่แยกเซจองโน จตุรัสกวางฮวามุนเป็นสถานที่ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 600 ปี มีอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์เซจงผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีและยังมีรูป ปั้นของนายพลยี่ซุนผู้นำกองทัพสู้รับกับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยราชวงศ์โจซอน

Royal Guard Changing Ceremony (พิธีเปลี่ยนเวรยาม)

พิธีเปลี่ยนเวรยามทหารองครักษ์ของพระราชวังคยองบกกุงที่สืบทอดปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจซอน

Gyeongbukgung Palace (พระราชวังคยองบก)

พระราชวังคยองบกกุงสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโชซอนตั้งอยู่ทางเหนือของชังด็อกกุง พระราชวังนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงามทางสถาปัตยกรรมได้อย่างงดงาม มีขนาดใหญ่กว้างขวาง เคยเป็นสถานที่กษัตริย์สมัยก่อนใช้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกด้วย

Presidential Blue House (บลูเฮาส์)

หรือบ้านสีฟ้า บ้านพักของประธาณาธิบดีมีหลังคาเป็นสีฟ้าอันโดดเด่นมีวิวที่สวยงาม ด้านหลังเป็นภูเขาบุคซาน

Changdokgung Palace (พระราชวังชังด็อก)

พระราชวังชังด็อกเป็น 1 ใน 5 พระราชวังที่สำคัญที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังคย็องบก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 1948 ในสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน ในปี พ.ศ. 2135 ในสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน ในปี พ.ศ. 2135 พระราชวังได้ถูกขุนศึกญี่ปุ่นเผาทำลายและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยหลังจากผ่านสงครามมาแล้ว 7 ปี จึงได้มีการบูรณะพระราชวังขึ้นใหม่โดยพระเจ้าซอนโจ และองค์ชายกวางแฮกุน แต่อีก 4 ปีต่อมาได้มีเหตุจลาจลของขุนนางเหตุเนื่องไม่ พอใจองค์ชายกวางแฮกุนและก่อการยึดอำนาจ พระราชวังถูกเพลิงเผาวอดอีกครั้งและสถาปนาองค์ชายนึงยางเป็น พระเจ้าอินโจ พร้อมกับเนรเทศองค์ชายกวางแฮกุนไปยังเกาะคังฮวา และหลังจากเหตุการณ์นั้นพระราชวังถูกโจมตีอีกครั้งจากจักรวรรดิชัง ชัง (ประเทศจีน) และพระราชวังก็ได้รับการสร้างใหม่ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม

Secret Garden (สวนลับ)

ตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระราชวังชองด็อก สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์แทจอน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน สวนแห่งได้รับการดูแลเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ภายในสวนมีศาลาริมสระน้ำ น้ำพุ สะพานเล็กๆ ต้นไม้ดอกไม้ต่างๆ โดยเฉพาะฤดูใบไม้ร่วงสวนแห่งนี้มีความสวยงามมาก

Bukchon Hanok Village (หมู่บ้านบุคชอนฮันนก)

หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีบ้านฮันนกหรือบ้านโบราณที่ยังมีคนอาศัยอยู่จริงๆและคงศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังและนักท่องเที่ยว ได้ชื่นชม มีประวัติมายาวนานตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโซล ใกล้กับพระราชวังคยองบก