My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

BUSAN Daegu Area Random Cherry Blossom Tour ปูซาน ทัวร์ชมเชอร์รี่บอสซัมย่านแดกู

ราคาเริ่มต้นที่  0บาท ()
การจัดอันดับ

0/10

(0คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ปูซาน (พูซาน) > Busanjin-gu
เบอร์โทรศัพท์ 02 107 1677
ที่อยู่ สถานี KTX ปูซาน ประตู 1

โฮมเพจ http://ktourstory.com
เวลา
ข้อมูลการับส่ง ไม่มีข้อมูล

* คลิกรายการที่ต้องการจะทำการจอง

MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปูซาน สปริงค์ทัวร์ ชมเชอร์รี่บอสซัม ย่านแดกู

 

 

ให้บริการระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 7 เมษายน 2561

 

เลือกไป 3 สถานที่จากสถานที่ด้านบนทั้งหมด เพื่อชมเชอร์รี่บอสซัมกันอย่างจุดใจจจจจจจจจ

ย่านแดกู = อุโมงค์เชอร์รี่บอสซัมที่ Ayanggyo, มหาวิทยาลัย Keimyung, สวนสาธารณะ Duryu, เขา Palgongsan, E-world หรือทะเลสาบ Suseongmot
ย่านปูซาน = สวน Maekdo, สวน Samrak, ถนนวงแหวนรอบเขา Hyangryeong, คลอง Oncheoncheon, สวน Yeonji, ถนนเชอร์รี่บอสซัม Namcheon-dong และถนน Haeundae Dalmaji

 

ตารางการเดินทาง

08:20 รับที่สถานี KTX ปูซาน ประตู 1
08:40 รับที่สถานี KTX Seomyeon ประตู 12
09:20 รับที่สถานี KTX Haeundae ประตู 5
10:00~10:30 ถึงยังสถานที่แรก
12:00 ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่สอง
12:30~13:00 ถึงยังสถานที่ที่สอง
15:20 ออกเดินทางไปยังสถานที่ที่สาม
16:00~16:30 ถึงยังสถานที่ที่สาม
18:00 ออกเดินทางกลับปูซาน

 

จุดนัดพบ

08:20 สถานี KTX ปูซาน ประตู 1
08:40 สถานี KTX Seomyeon ประตู 12
09:20 สถานี KTX Haeundae ประตู 5

ทัวร์รวม : รถนำเที่ยว, ไกด์ภาษาอังกฤษ, บัตรเข้าชม และอาหารกลางวัน(ข้าวห่อสาหร่าย+น้ำ)

ทัวร์ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และประกันการเดินทาง

ข้อควรทราบ : โปรแกรมการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการบานของดอกไม้ / เด็กต่ำกว่า 3 ปีฟรี(แต่ไม่มีการสำรองที่นั่งให้)

การยกเลิก

แจ้ง 3 วันล่วงหน้าได้รับเงินคืน 100%
แจ้ง 2 วันล่วงหน้าได้รับเงินคืน 50%

แจ้ง 1 วันล่วงหน้าหรือภายในวันเดินทาง ไม่คืนเงิน
ไม่แสดงตนเพื่อเข้ารับบริการถือเป็นการสละสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

การใช้วอชเชอร์ : ไปถึงยังจุดนัดพบ มองหาป้าย K Tour Story และแสดงวอชเชอร์แก่ไกด์เพื่อรับบริการ