My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

DMZ + JSA TOUR ทัวร์ชมจุดปลอดอาวุธและจุดเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้

ราคาเริ่มต้นที่  4,025บาท (136,000วอน)
การจัดอันดับ

9.9/10

(10คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > โซล > City hall/Gwanghwamun
ชนิด ทัวร์เต็มวัน
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2017-12-12 ~ 2018-12-31
ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (11 ปีขึ้นไป) เด็ก (1-10 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 0 ขวบ)
ทัวร์ DMZ + JSA จุดปลอดอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
  • อ., พ., พฤ., ศ.
  • ส.
  • 4,026บาท
  • (136,000วอน)
  • 4,322บาท
  • (146,000วอน)
ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กรุณาจอง 3~60 วันล่วงหน้าก่อนวันใช้บริการ และกรุณาติดต่อเราเพื่อแนบหนังสือเดินทาง

**ผู้เดินทางต้องนำพาสเปอร์ตติดตัวไปด้วยทุกท่าน**

ทัวร์นี้หยุดวัน วันจันทร์ และ วันอาทิตย์  รวมถึงวันที่มีการฝึกซ้อมทางการทหาร

**ผู้เดินทางต้องมีอายุ 11 ปีขึ้นไป**

**ต้องจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง**

 

จุดนัดพบ

โรงแรม President Hotel ที่ล็อบบี้ ชั้น 1 เวลา

อังคาร, พุธ 08.10 - 17.00 น. 

พฤหัสบดี 11.00 - 19.00 น.

ศุกร์, เสาร์ 07.15 - 17.00 น.

 

 

 

รถไฟใต้ดินสาย 1 หรือ 2 สถานี City Hall ประตู 6

 

รถไฟใต้ดินสาย 2 สถานี Euljiro 1(il) ga ประตู 8

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ทัวร์เที่ยวชมจุดเจรจาและจุดปลอดอาวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้

 

โปรแกรมทัวร์ 

President Hotel-->Imjingak Park → The Unification Bridge → ID Check → DMZ theater and exhibition hall → The 3rd Infiltration Tunnel → Dora Observatory → Dora Station → Lunch(Bibimbap) → The Unification Bridge → Slide show and briefing at Camp Bonifas and tour of JSA → Joint Security Area Freedom House → Military Armistice Commission Conference Room → UN Guard Post 3 → Bridge of no Return→ Imjingak Park → Amethyst Center→ Drop off at Itaewon

 

จุดนัดพบ 

บริเวณล้อบบี้ President Hotel ชั้น 1 

 

 

250 เมตร จากสถานีรถไฟ CIty Hall สาย 1 ทางออก 6 

200 เมตร จากสถานีรถฟ Euljiro 1-ga สาย 2 ทางออก 8

 

กฏระเบียบและข้อปฏิบัติตามในการเข้าพื้นที่เขตควบคุมพิเศษ DMZ และ JSA

- ต้องนำพาสปอร์ตของท่านติดตัวไปด้วย ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าชมพื้นที่ได้
- DMZ และ JSA เป็นพื้นที่ควบคุมโดย UN (องค์การสหประชาชาติ) ฉนั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องโดยสารรถที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าพื้นที่ได้ และนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่แจ้งอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงกฏในการถ่ายภาพ จะถ่ายภาพได้เฉพาะในจุดที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
- สำหรับการแต่งกาย นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่หากท่านแต่งกายดังต่อไปนี้ สวมการเกงยีนส์ที่ฉีกขาด, เสื้อและกางเกงกีฬา, เสื้อแขดกุด, กางเกงขาสั้น, และรองเท้าแตะ
- ไม่อนุญาติให้นำกล้องถ่ายรูปที่สามารถซูมได้มากกว่า 90 มม. เข้าพื้นที่ DMZ และ JSA 
- สำหรับทัวร์เข้าชมพื้นที่ควบคุม JSA ท่านจะต้องส่งสำเนาพาสปอร์ตของท่านให้กับเรา แล้วเราจะส่งสำเนาพาสปอร์ตของท่านไปยัง JSA เพื่อตรวจสอบก่อนการเข้าชม 
ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลา 3-7 วันในการดำเนินการ ฉนั้นท่านต้องส่งพาสปอร์ตของท่านให้กับเรา 7 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง
- เนื่องจากทัวร์ DMZ และ JSA เป็นทัวร์ที่จำกัดจำนวนในการเข้าชม การยืนยันการจองของท่านจะดูจากเวลาการชำระเงินของท่านเป็นหลัก นั่นหมายความว่า
ท่านใดชำระเงินก่อนเราก็จะยืนยันให้ก่อนนั่นเอง
- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าชมพื้นที่ DMZ และ JSA หากท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมทัวร์นี้ไปกับเราท่านต้องรีบ ไม่เช่นนั้นแล้วทัวร์จะเต็ม
และที่สำคัญคือท่านต้องเผื่อเวลาในการส่งเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบก่อนเข้าชม
 
 
 
 

 

 

ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว
 
 
DMZ และ JSAเป็นส่วนเล็กๆของอาณาเขตระหว่าง 2 ดินแดนที่แยกออกจากกัน ทั้ง 2 ที่นี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะว่าอาณาบริเวณของ DMZ สร้างขึ้นภายใต้ข้อตกลงสงบศึก โดย

ได้ลงนามไว้ที่ JSA ในปี 1953 ในความเป็นจริงแล้ว 2 สถานที่นี้อยู่ในบริเวณเดียวกันแล้วทำไม่เราไม่รวมทัวร์ DMZ กับ JSA ไว้ด้วยกันเลย เหตุผลก็เพราะว่าเพื่อความสะดวกในด้านเวลาของ

นักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวบางท่านมีเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นเราต้องต้องแยกทัวร์ทั้ง 2 อย่างนี้ออกจากกัน เพราะฉนั้นแล้วสำหรับท่านที่มีเวลาเพียงครึ่งวันเราก็มีทัวร์เฉพาะที่ DMZ (จุด

ปลอดวุธระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้) และท่านที่มีทั้งวันเราก็แนะนำให้ท่านเลือก  DMZ + JSA 

- DMZ และ JSA เป็นทัวร์ที่จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของสงครามเกาหลี

- ทัวร์ DMZ เป็นทัวร์ที่จะทำให้คุณได้เห็นเฉพาะสนามรบภายนอกเท่านั้นแต่ JSA จะทำให้คุณได้เห็นสถานที่แห่งการเผชิญทางการเมืองระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย

- ทัวร์  DMZ และ JSA เป็นทัวร์ที่จะทำให้คุณได้เห็นถึงภาพรวมของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้อย่างชัดเจนและเข้าถึงมากที่สุด ทั้ง 2 ทัวร์นี้ก็ใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น

 

ไฮไลท์ของ DMZ ทัวร์

ไฮไลท์สำคัญของ DMZ คือการสำรวจอุโมงค์ที่ขุดโดยชาวเกาหลีเหนือถูกใช้เพื่อทำการสอดแนมเกาหลีใต้ อุโมงค์นี้ถูกค้นพบโดยทหารของเกาหลีใต้ที่นี่เป็นอุโมงค์อันดับที่ 3 ใน 4 อุโมงค์

มันจึงถูกตั้งชื่อว่าอุโมงค์ที่ 3 คุณจะได้พบกับประสบการณ์ที่เหนือจริงที่จะเห็นอุโมงค์ขนาด 1,635เมตร ลึก 73 เมตรสู่ใต้ดิน อุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องมือที่เป็นอันตรายทั้งสิ้น ที่นี่อยู่ห่างเพียง

4 กิโลเมตรจาก จากเขตเกาหลีเหนือที่ๆเป็นอนุสรณ์การรวมตัวกันของความสงบสุขจุดท่องเที่ยวอื่นๆ สิ่งที่คุณจะได้จากทัวร์นี้คือ เห็นเรื่องราวที่แท้จริงของสงครามเกาหลี และได้เห็นมุมมองของสังคม

คอมมิวนิสต์และทุนนิยม และความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

 

 

ไฮไลท์ของ JSA ทัวร์

ถ้าคุณต้องการที่จะเห็นสถานที่แห่งการเผชิญหน้าของทั้ง 2 ฝ่ายคุณก็ต้องไปดูที่ห้องประชุมของ JSA สถานที่ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้ทำสัญญาสงบศึกกัน ที่นี่คุณยังสามารถเดินข้ามเส้นแบ่งเขตแดน

ในห้องประชุมเพื่อที่จะไปอยู่ในฝั่งของเกาหลีเหนือได้อีกด้วย ด้านนอกห้องประชุมคุณยังจะได้พบว่าตัวเองยืนอยู่ในสถานที่ที่ล้อมรอบด้วยเกาหลีเหนือ ที่นี่คุณยังสามารถถ่ายภาพทัศนียภาพ

ของเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือบ้านเรือน และสุดท้ายยังจะได้เห็นจุดที่เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากทหารของเกาหลีเหนืออีกด้วยนั้นก็คือ "การฆาตกรรมขวาน" ที่ทำให้ 2 เจ้าที่หน้า

ทหาร 2 นายจากเกาหลีใต้ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้า มาสัมผัสกับความจริงที่น่าเศร้าและขมขื่นใจของ 2 ประเทศพี่น้องที่โลกยังเฝ้าจับตามองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต

 

รายละเอียดการเดินทาง

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเลือกเดินทางไปยังทัวร์ DMZ และ JSA

แน่นอนที่สุดว่าวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการไปเที่ยวชม DMZ และ JSA นั้น คือคุณต้องเลือกใช้บริการทัวร์พิเศษนี้จากเรา ทุกเรื่องที่คุณกังวลเกี่ยวกับการไปทัวร์นี้คุณสามารถวางใจได้หากคุณจอง

ไปกับเราด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่เราได้รับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม DMZ และ JSA คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ไปเที่ยวชมที่นี่ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล และสิ่งที่คุณจะได้รับจากทัวร์นี้คือ

* ไกด์นำเที่ยวทีสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของ DMZ และ JSA ได้ดีที่สุด

* การเดินทางที่สะดวกสบายเพื่อไปยัง DMZ และ JSA  (รวมทั้งเรายังบริการรับจากที่พักในตอนเช้าอีกด้วย) 

* ตั้งแต่ JSA ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด แต่ถึงอย่างไรก็ตามที่นี่มีขีดจำกัดและก็ยังไม่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าชมสำหรับทุกคน บางสัญชาติ

ไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าชมตามกฏระเบียบของ UNC ข้อมูลของผู้เข้าชมทุกคน ไม่ว่าจะเป็น สัญชาติ เชื้อชาติ และหมายเลขหนังสือเดินทาง จะต้องถูกรวบรวมเพื่อนำไปตรวจสอบอย่างน้อย 3วัน

ก่อนวันที่จะไปทัวร์นี้ หลังจากรายชื่อของผู้เข้าชมได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก UNC แล้ว คุณก็สามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้เลยตามกำหนดเวลาของทัวร์

* โปรดทราบหากได้ทำการจองแล้วๆต้องการจะเลื่อนวันเดินทางให้เป็นช่วง 3 วันก่อนการเดินทาง เราขอแจ้งให้ทราบว่าตั๋วเข้าชมที่นี่มีแนวโน้มว่าจะหมด เพราะว่ามีลูกค้ามากมายที่มาเที่ยว

กรุงโซลมีความหวังที่อยากจะไปสัมผัสกับที่นี่สักครั้ง บางท่านกว่าจะพบกับเราก็ปรากฏว่าสายเกินไปแล้วที่จะไปทัวร์นี้ได้ ดังนั้นหากท่านต้องการที่จะไปทัวร์นี้กับเราสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือ

ติดต่อเราเพื่อจองทัวร์นี้ล่วงหน้า