My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

JSA TOUR ทัวร์ JSA เขตปลอดอาวุธ

ราคาเริ่มต้นที่  2,575บาท (87,000วอน)
การจัดอันดับ

10/10

(2คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > โซล > City hall/Gwanghwamun
ชนิด ทัวร์ครึ่งวัน
ประเภท
  • ไพรเวท ทัวร์
  • จอยทัวร์
2017-12-12 ~ 2018-12-31
ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (1-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 0 ขวบ)
ทัวร์ JSA เขตปลอดอาวุธ
  • อ., พ., พฤ., ศ.
  • ส.
  • 2,576บาท
  • (87,000วอน)
  • 2,872บาท
  • (97,000วอน)
ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และกรุณาติดต่อเราเพื่อแนบหนังสือเดินทาง

**ผู้เดินทางต้องนำพาสเปอร์ตติดตัวไปด้วยทุกท่าน**

ทัวร์นี้หยุดวัน วันจันทร์ และ วันอาทิตย์  รวมถึงวันที่มีการฝึกซ้อมทางการทหาร

**ผู้เดินทางต้องมีอายุ 11 ปีขึ้นไป**

**ต้องจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง**

 

จุดนัดพบ

โรงแรม President Hotel ที่ล็อบบี้ ชั้น 1

อังคาร, พุธ เวลา 08:10 - 15.00 น.

พฤหัสบดี 11.00 - 19.00 น.

ศุกร์/เสาร์ 07.15 - 15.00 น.

 

 

 

รถไฟใต้ดินสาย 1 หรือ 2 สถานี City Hall ประตู 6

 

รถไฟใต้ดินสาย 2 สถานี Euljiro 1(il) ga ประตู 8

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

ทัวร์เที่ยวชมจุดเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ คุณจะได้สัมผัสกับสถานที่แห่งความเป็นมิตรที่มีตึงเครียดมากที่สุดในโลก

 

ทัวร์นี้ออกเดินทางในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลาของทัวร์ขึ้นอยู่กับเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางทหาร จองได้ตั้งแต่ 1 ท่าน 

**ผู้เดินทางต้องนำพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยทุกท่าน**

** เด็กอายุต่ำว่า 11 ปีไม่สามารถร่วมทัวร์นี้ได้**

**ทัวร์นี้หยุดวัน วันจันทร์ และ วันอาทิตย์

**ต้องทำการจองทัวร์อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง :

President Hotel→ The Unification Bridge → ID Check → Slide show and briefing at Camp Bonifas and tour of JSA → Joint Security Area Freedom House → Military Armistice Commission Conference Room → UN Guard Post 3 → Bridge of no Return→ Imjingak Park → Lunch(Bibimbap)→ Amethyst Center→ Drop off at Itaewon

 

กฏระเบียบและข้อปฏิบัติตามในการเข้าพื้นที่เขตควบคุมพิเศษ DMZ และ JSA
- ต้องนำพาสปอร์ตของท่านติดตัวไปด้วย ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถเข้าชมพื้นที่ได้
- DMZ และ JSA เป็นพื้นที่ควบคุมโดย UN (องค์การสหประชาชาติ) ฉนั้นนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องโดยสารรถที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าพื้นที่ได้ และนักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่แจ้งอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงกฏในการถ่ายภาพ จะถ่ายภาพได้เฉพาะในจุดที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น
- สำหรับการแต่งกาย นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่หากท่านแต่งกายดังต่อไปนี้ สวมการเกงยีนส์ที่ฉีกขาด, เสื้อและกางเกงกีฬา, เสื้อแขดกุด, กางเกงขาสั้น, และรองเท้าแตะ
- ไม่อนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูปที่สามารถซูมได้มากกว่า 90 มม. เข้าพื้นที่ DMZ และ JSA 
- สำหรับทัวร์เข้าชมพื้นที่ควบคุม JSA ท่านจะต้องส่งสำเนาพาสปอร์ตของท่านให้กับเรา แล้วเราจะส่งสำเนาพาสปอร์ตของท่านไปยัง JSA เพื่อตรวจสอบก่อนการเข้าชม ขั้นตอนนี้ต้องใช้เวลา 3 วันในการดำ
เนินการฉนั้นท่านต้องส่งพาสปอร์ตของท่านให้กับเรา 4 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง
- เนื่องจากทัวร์  DMZ และ JSA เป็นทัวร์ที่จำกัดจำนวนในการเข้าชม ฉนั้นการยืนยันการจองของท่านจะดูจากเวลาการชำระเงินของท่านเป็นหลัก นั้นหมายความว่า ท่านใดชำระเงินก่อนเราก็จะยืนยันให้ก่อน
นั้นเอง
- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าชมพื้นที่ DMZ และ JSA หากท่านมีความสงค์ที่จะร่วมทัวร์นี้ไปกับเราท่านต้องรีบ ไม่เช่นนั้นแล้วทัวร์จะเต็ม และที่สำคัญคือท่านต้องเผื่อเวลาในการส่งเอกสารเพื่อทำการ
ตรวจสอบก่อนเข้าชม

 

 

 

ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว

JSA เป็นพื้นที่อยู่ในที่เดียวกันกับ DMZ สถานที่ที่ทหารของเกาหลีเหนือและทหารของเกาหลียืนเผชิญหน้าซึ่งๆหน้า  คุณจะได้สัมผัสกับสถานที่แห่งความเป็นมิตรที่มีความตึง

เครียดมากที่สุดในโลก

 

พูดกันในเชิงเทคนิคแล้ว 2 ประเทศพี่น้องระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นยังคงเป็นพื้นที่แห่งสภาวะของสงครามอยู่  JSA หรือ พานัมจอม (Panmunjeom) เป็นพื้นที่ที่ทั้ง 2 ประเทศใช้ในการ

ประชุม ตกลง และเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่าง 2 ฝ่าย สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากตั้งแต่ได้มีการลงนามสงบศึกกันในปี 1953 กว่า 60 ปีมาแล้วที่สัญญาลงนามสงบศึกได้ทำขึ้นหลัง

หลังจากสู้รบกันเองในสงครามยาวนานถึง 3 ปี ข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นคือข้อตกลงการหยุดยิงชั่วคราว และหลังจากนั้นไม่นานพื้นที่แห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพถาวรของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งใน

ความเป็นจริงแล้วความเป็นสันติภาพระหว่าง 2 ประเทศนี้ก็ยังคงไม่เกิดขึ้น

 

ท่านลองคิดภาพตามดูสิว่าในช่วง 3 ปีแห่งสงคราม พวกเค้าต้องใช้ความพยายามและประสบกับความยากเย็นมากแค่ไหนในการเจรจาเพื่อสงบศึก พวกเค้าต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจานานถึง 2 ปี 

การประชุมอีก 765 ครั้ง อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ฝ่ายก็ได้ทำข้อตกลงที่เซ็นสัญญาสงบศึกกัน พวกเค้าเซ็นสัญญาโดยใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น โดยไม่มีการจับมือยินดีใดๆทั้งสิน ไม่มีการคำนับ ไม่มี

การเคารพและไม่มีพิธีการใดๆ ในขณะนั้นผู้แทนของเกาหลี และ UNC (United Nations Command หรือคำสั่งจากสหประชาชาติ) แค่ละฝ่ายต่างมีหน้าตาที่ตึงเครียดและเคร่งขรึมใส่กัน ซึ่งหน้า

ตาที่แสดงออกมานั้นบ่งบอกได้ว่าทั้ง 2 ฝ่ายต่างไม่พอใจซึ่งกันและกัน และจากนั้นต่างฝ่ายก็เดินออกจากห้องไปหลังจากที่ได้เช็นสัญญานเรียบร้อยแล้ว

 

ณ ห้องประชุมอย่างเป็นทางการของทั้ง 2 ฝ่าย สถานที่นี้เป็นสถานที่ซึ่งได้เกิดการทะเลาะ โต้แย้ง ตะโกนใส่กัน และรวมทั้งการชกต่อยกันจนนับครั้งไม่ถ้วน รับรองว่าคุณต้องอยากเข้าไปเห็น

ห้องประชุมที่ได้เกิดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายที่นี่ และที่สำคัญคุณยังสามารถเดินข้ามเส้นแบ่งเขตไปยังอีกฝั่งหนึ่งอีกด้วย ซึ่งเส้นดังกล่าวนี้ได้ถูกทำขึ้นกลางห้องประชุม

 

ที่ด้านนอกของห้องประชุม จะมี UNC Guard Post Three  ที่นี่เป็นจุดที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเกาหลีเหนือที่ล้อมรอบตัวท่าน และท่านยังจะได้ถ่ายภาพคู่กับภูเขาและหมู่บ้านที่อยู่ใน

ระยะที่ใกล้ที่สุดอีกด้วย

 

และตอนนี้ท่านก็จะเดินมาถึงจุดโฟกัสของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นครั้งโหดร้ายที่สุด เหตุการณ์นี้เรียกว่า “Axe Murder Incident” หรือการฆาตกรรมโดยใช้ขวาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี 1976 

เรื่องราวคือทหารชาวอเมริกัน 2 ท่านได้รับคำสั่งให้ออกไปทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ซึ่งต้นไม้ดังกล่าวตั้งอยู่จุดกึ่งกลางบนพื้นที่หยุดยิง การที่ต้องไปตัดแต่งต้นไม้นี้ก็เพราะว่าต้นไม้นั้นมีขนาดที่

ใหญ่โตและได้บดบังปิดกั้นมุมมองการมองเห็นของทั้ง 2 ฝ่าย ในขณะนั้นทหารฝั่งเกาหลีเหนือก็รุดเข้ามาที่ทหารอเมริกันดังกล่าวและทำร้ายพวกเค้าด้วยขวานตัดแต่งต้นไม้อย่างโหดเหี้ยมจน

ทหารทั้ง 2 เสียชีวิตลง ทหารเกาหลีเหนือที่บุกมานั้นมีปืนอยู่ที่เอวทุกคนแต่พวกเค้าเลือกที่จะไม่ใช้มัน พวกเค้ากลับเลือกวิธีการสังหารอย่างโหดโดยการใช้ขวานแทน นี่เป็นเพียง 1 เรื่องที่

น่าเศร้าของโศกนาฏกรรมกว่า 60 ปีของ JSA เท่านั้น

 

มาสัมผัส JSA  สถานที่ซึ่งมีไว้เพื่อเผชิญหน้า ที่นี่คุณจะได้รู้สึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวที่เข้มขรึง ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกและยังคงจะมีเรื่องราวให้คอยติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน

อนาคตระหว่างประเทศพี่น้องนี้

 

การเดินทาง

คุณจะเดินทางไปที่ JSA ได้อย่างไร? คุณสามารถเดินทางไปที่นี่ด้วยแพ็คเกจทัวร์ กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับอนุญาติจาก UNC แล้วเท่านั้น!!

 

ตั้งแต่ JSA ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด แต่ถึงอย่างไรก็ตามที่นี่มีขีดจำกัดและก็ยังไม่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าชมสำหรับทุกคน บางสัญชาติ

ไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าชมที่นี่ตามกฏระเบียบของ UNC ข้อมูลของผู้เข้าชมทุกคน ไม่ว่าจะเป็น สัญชาติ เชื้อชาติ และหมายเลขหนังสือเดินทาง จะต้องถูกรวบรวมเพื่อนำไปตรวจสอบอย่างน้อย 3

วันก่อนวันที่จะไปทัวร์นี้ หลังจากรายชื่อของผู้เข้าชมได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจาก UNC แล้ว คุณก็สามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้เลยตามกำหนดเวลาของทัวร์

 

โปรดทราบหากท่านได้ทำการจองแล้วต้องการจะเลื่อนวันเดินทางให้เป็นช่วง 3 วันก่อนการเดินทาง เราขอแจ้งให้ทราบว่าตั๋วเข้าชมที่นี่มีแนวโน้มว่าจะหมด เพราะว่ามีลูกค้ามากมายที่มาเที่ยวกรุง

โซลมีความหวังที่อยากจะไปสัมผัสกับที่นี่สักครั้ง บางท่านกว่าจะพบกับเราก็ปรากฏว่าสายเกินไปแล้วที่จะไปทัวร์นี้ได้ ดังนั้นหากท่านต้องการที่จะไปทัวร์นี้กับเราสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือติด

ต่อเราเพื่อจองทัวร์นี้ล่วงหน้า

 

แน่นอนที่สุดว่าวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการไปเที่ยวชม JSA นั้น คือต้องเลือกใช้บริการทัวร์พิเศษนี้จากเรา ทุกเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับการไปทัวร์นี้คุณสามารถวางใจได้หากจอง

ไปกับเรา ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ที่เราได้รับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชม JSA คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ไปเที่ยวชมที่นี่ได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล และสิ่งที่คุณจะได้รับจากทัวร์นี้คือ

* ไกด์นำเที่ยวทีสามารถอธิบายทเกี่ยวกับเรื่องราวของ JSA ได้ดีที่สุด

* การเดินทางที่สะดวกสบายเพื่อไปยัง JSA (รวมทั้งเรายังบริการรับท่านจากที่พักในตอนเช้าอีกด้วย) 

* ความช่วยเหลือสำหรับการเตรียมความพร้อมของเพื่อจะไม่ถูกปฏิเสธที่ประตูทางเข้า JSA (รวมถึงแนะนำวิธีการแต่งกายของคุณที่กำหนดโดย UNC)

 

ข้อมูลของ JSA 

 

JSA เป็นทัวร์ที่จะทำให้คุณไม่มีวันลืม คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ในเขตพื้นที่การรบของทหารด้วยตัวคุณเอง

ที่นี่เป็นที่ที่ทหารจากเกาหลีเหนือและทหารจากเกาหลีใต้เผชิญหน้ากันซึ่งๆหน้าในเขตการรบ คุณจะได้เยี่ยมชมจุดที่จะทำให้คุณตื่นเต้นที่สุด!!!

 

ทัวร์ตึงเครียดในบริเวณโดยรอบของ JSA ทัวร์

ที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีการคุ้มกันอย่างเข้มงวดไม่ใช่ใครก็สามารถเข้าไปที่นี่ได้ จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น แม้แต่คนเกาหลีเองยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่แห่งนี้

ที่นี่อยู่ห่างจากกรุงโซล 1 ชั่วโมง

 

ตอนนี้เราจะพาคุณกลับเข้าไปในสายหมอกของประวัติศาสต์ที่น่าสนใจของเกาหลี

 

JSA

JSA เป็นพื้นที่เขตเฉพาะสำหรับเกาหลีเหลือและเกาหลีใต้สามารถพบกันได้โดยไม่ต้องมีกำแพงหรือรั้วลวดหนามกั้น นอกจากนี้แล้วที่นี่ยังเป็นพื้นที่พิเศษที่เกาหลีเหนือและเกาหลีไม่มีสิทธิใน

การบริหารจัดการ

JSA เป็นพื้นที่ที่เดียวที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพฉุกเฉินของสหประชาชาติ ที่นี่มีทหารจากกองทัพเกาหลีใต้ประจำการอยู่ประมาณ 350 คน และจากกองทัพสหรัฐอีกประมาณ 250คน ที่อยู่

ห่างออกไป 155 ไมล์ในเขตพื้นที่การรบ

ภายใน JSA กองกำลังทหารของเกาหลีเหนือได้ทำการแบ่งเขตแดนที่มีความกว้าง 20 เซนติเมตร JSA ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่การประชุมพักรบระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 

ที่นี่คุณจะรู้ได้รู้สึกถึงความตึงเครียดและความเย็นชาของเจ้าหน้าที่ทางทหาร JSA เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเกาหลีเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วเรายังคงยืนอยู่ในเขตเกาหลีใต้ก็ตาม เพราะ

ฉนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก่อนที่คุณจะจองทัวร์นี้คุณต้องส่งหนังสือเดินทางให้เราก่อนเพื่อที่เราจะส่งต่อใปให้ที่ JSA ตรวจสอบ ทัวร์นี้ไม่เหมือนทัวร์ทั่วๆไปที่ใครก็สามารถเข้าได้ ทัวร์นี้

เป็นทัวร์ที่มีความซับซ้อนและเข้มงวดเป็นอย่างมาก ตามกฏของประเทศเกาหลีใต้แล้ว เราสามารถพาท่านไปทัวร์ในเขตพื้นที่ 30 ส่วนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยต่อการเยี่ยมชม ทัวร์ที่พิ

เศษสุดนี้จะพาท่านไปพบกับพื้นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของ JSA

 

จุดเด่นของทัวร์ JSA

* ท่านจะได้พบเห็นและเรียนรู้กับความโศกเศร้าของผู้คนที่ต้องผ่านเรื่องราวอันแสนเจ็บปวดจากโศกนาฏกรรมของการแบ่งแยกดินแดนและสภาวะของสงคราม

* เป็นสถานที่เดียวที่ท่านจะได้พบกับประเทศที่แยกออกเป็น 2 ส่วน ใน JSA โซน

* เยี่ยมชมสถานที่น่าตื่นเต้นกับ สะพานที่ไม่มีทางย้อนกลับ ที่อยู่ภายใน JSA คุณจะสามารถย้อนกลับมาได้ถ้าคุณได้ข้ามผ่านไปแล้ว

* เยี่ยมชมสถานที่จริงของเหตุการณ์ "คดีฆาตกรรมขวาน" ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายที่เกิดขึ้นโดยกองทัพเกาหลีเหนือ

* ไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดที่คุณสามารถมองที่อยู่อาศัยของพลเรือนเกาหลีเหนือ

 

สถานที่สำคัญใน JSA 

Tong-il (Unification) Bridge

ทางตอนเหนือของสะพาน Tongil เป็นเขตควบคุมพลเรือน ที่นี่เป็นประตูแรกที่จะไป DMZ (คือเขตปลอดอาวุธระหว่างเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ   ชื่อเต็มคือ Demilitarized Zone)

โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ และเชื้อชาติ ถ้าต้องการที่ข้ามสะพานนี้ทุกคนต้องได้รับการอนุญาตก่อน ในกรณีของชาวต่างชาติคุณจำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทาง และสำหรับคนเกาหลีก็ต้องแสดง

บัตรประจำตัว เพื่อที่จะข้ามสะพานนี้ สะพานแห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักจาก จุง จู ยัง ผู้ต่อตั้งฮุนกรุ๊ป พวกเค้าได้เดินทางไปประเทศเกาหลีเหนือพร้อมด้วยปศุสัตว์กว่า 500 ตัวในปี 1998

 

Panmoonjeom - Camp Bonifas

ค่าย Bonifas คือคำสั่งของสหประชาชาติ ที่ให้มีกองกำลังอยู่ด้านในของ Panmoonjeom

ที่สถานที่แห่งนี้ทหารผู้ดูแลจะขึ้นมาบนรถบัสเพื่อตรวจสอบบัตรประจำตัวและเครื่องแต่งกายของคุณ

ที่ JSA ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในค่าย Bonifas เจ้าหน้าที่จะทำการบรรยายข้อมูลของ Panmoonjeom ให้ฟัง

ที่นี่มีสนามกอล์ฟที่เรียกว่าพาร์ 3 สร้างจากหญ้าเทียมภายในค่าย Bonifas ได้ชื่อว่าเป็นสนามกอล์ฟที่มีความอันตรายมากที่สุดเพราะถูกรอบล้อมด้วยพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวระหว่างเกาหลี

เหนือและเกาหลีใต้

 

House of Freedom

 "House of Freedom" หรือบ้านแห่งเสรีภาพ และ "House of Peace" หรือบ้านแห่งสันติภาพ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตของเกาหลีใต้ที่ Panmoonjum และ "Panmoongak Pavilion" กับ

"Tongilgak Pavilion" ตั้งอยู่ที่เขตของเกาหลีเหนือ 

ณ จุดแบ่งเขตแดนแห่งนี้ทั้งเกาหลีและเกาหลีเหนือจัดตั้งสำนักงานประสานงานขึ้นโดยมีโทรศัพท์สายตรงเพื่อเชื่อมต่อเกาหลีและเกาหลีใต้และเพื่อประสานงานกันในด้านธุรกิจด้วย "บ้าน

แห่งเสรีภาพนี้" และ "Panmoongak Pavilion" ทั้งสองที่นี้เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยร่วมกันโดยสหประชาชาติกับกองทัพเกาหลีใต้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องมีหนังสือเดินทาง

มาด้วยถึงจะเข้าเยี่ยมชมที่นี่ได้ สำหรับชาวเกาหลีใต้และชาวต่างชาติบางสัญชาติจะต้องผ่านขึ้นตอนการตรวจสอบอื่นๆตามขั้นตอนที่กำหนด

 

The Military Armistice Conference Room      

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประชุมการรบทางทหารที่เกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงหยุดยิงของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือในปี 1953

ด้านในห้องประชุม มีธงของ UN วางเป็นทางยาวอยู่บนโต๊ะ และเส้นแบ่งเขตทหารก็ผาดผ่านเป็นเส้นยาวอยู่ใต้โต๊ะ สีหน้าของทหารที่ประจำอยู่ในห้องนี้เต็มไปด้วยความเคร่งขรึม ซึ่งทำบรรยากาศ

ของห้องประชุมเป็นพื้นที่ที่เงียบและน่าอึดอัดที่สุด

 

The 3 rd Observatory

สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ 2 ทหารเมริกันถูกฆาตกรรมโดยทหารจากเกาหลีเหนือ 50 - 60 นาย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่พวกเค้าถูกสั่งให้ออกไปตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่บดบังมุมมองระหว่าง

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เหตุการณ์คือในขณะที่ทหารทั้ง 5 ตัดแต่งกิ่งไม้อยู่นั้นก็มีทหารเกาหลีเหนือ 2 นาย มาบอกกับพวกเค้าว่า "ห้ามตัดแต่งต้นไม้นี้" แต่ทหารของฝ่ายเกาหลีใต้ไม่สนใจ

และทำงานต่อไป จากนั้นก็มีก็มีกองกำลังของเกาหลีเหนือที่เดินทางมาด้วยรถบรรทุกมาสมทบ แล้วทหารเกาหลีเหนือก็ใช้ขวานในการตัดแต่งต้นไม้ลงมือทำร้ายทหารของเกาหลีใต้อย่างโหด

เหี้ยมจนทำให้ทหารอเมริกัน 2 นายจากเกาหลีใต้เสียชีวิตลงอย่างเจ็บปวดและน่าเศร้า ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีทหารได้รับบาดเจ็บร้ายแรงถึง 9 นาย หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกองทัพของทั้ง 2 

ฝ่ายได้เตรียมตัวสำหรับการรบในทันที บทสรุปของเหตุการณ์นี้คือท่านผู้นำของเกาหลีเหนือในขณะนั้นคือนาย คิม อิล ซุง ได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

Bridge of No Return

สะพานแห่งนี้เป็นที่สำหรับผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือและชาวเกาหลีใต้ จุดนี้เป็นจุดส่งตัวกลับ เมื่อผู้ลี้ภัยได้ข้ามสะพานนี้ไปแล้วก็จะไม่สามารถย้อนกลับได้อีก และนั้นคือเหตุผลว่าทำไมที่นี่ถึงถูกเรียก

ว่า "สะพานที่ไม่อาจย้อนกลับ" สะพานแห่งนี้มีเส้นแบ่งเขตแดนของทหารเกาหลีเหนือและทหารเกาหลีใต้อยู่ที่กลางสะพานและในแต่ละฝั่งของสะพานก็จะมีทหารของทั้ง 2 ฝ่ายยืนคุ้มกันอยู่