My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

Tongyeong Cable Car + Luge + Joongang Market + Dongirang Village เคเบิ้ลคาร์ทงยอง + รถเลื่อน + ตลาดจุงงาง + หมู่บ้านทงบิราง

ราคาเริ่มต้นที่  2,065บาท (70,000วอน)
การจัดอันดับ

9.4/10

(10คน)
เมือง(ย่าน) เกาหลี > ปูซาน (พูซาน) > Busanjin-gu
ชนิด ทัวร์เต็มวัน
ประเภท
 • ไพรเวท ทัวร์
 • จอยทัวร์
2017-12-15 ~ 2018-05-31
ชื่อรายการ วันที่ ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป) เด็ก (3-11 ขวบ) ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ)
เคเบิ้ลคาร์ทงยอง + รถเลื่อน + ตลาดจุงงาง + หมู่บ้านทงบิราง [KTX Busan]
 • อ., พฤ.
 • 2,065บาท
 • (70,000วอน)
 • 2,065บาท
 • (70,000วอน)
 • ฟรี
ใบเสนอราคา
เคเบิ้ลคาร์ทงยอง + รถเลื่อน + ตลาดจุงงาง + หมู่บ้านทงบิราง [Seomyeon #12]
 • อ., พฤ.
 • 2,065บาท
 • (70,000วอน)
 • 2,065บาท
 • (70,000วอน)
 • ฟรี
ใบเสนอราคา
เคเบิ้ลคาร์ทงยอง + รถเลื่อน + ตลาดจุงงาง + หมู่บ้านทงบิราง [Haeundae #5]
 • อ., พฤ.
 • 2,065บาท
 • (70,000วอน)
 • 2,065บาท
 • (70,000วอน)
 • ฟรี
ใบเสนอราคา
MonkeyTravel ข้อควรทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิ้ลคาร์ทงยอง + รถเลื่อน + ตลาดจุงงาง + หมู่บ้านทงบิราง
 


ให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ตารางการเดินทาง

08:20 รับจากสถานีรถ KTX Busan ประตู 1 (หน้าโรงแรม Toyo Coin)
08:20 รับจากสถานี Seomyeon ประตู 12
09:20 รับจากสถานี Haeundae ประตู 5
11:40 ถึงที่ตลาดจุงงางและหมู่บ้านทงบิราง และพักรับประทานมื้อเที่ยง
13:10 ออกเดินทางต่อ
13:25 ถึงที่เคเบิ้ลคาร์ทงยองและเล่นรถเลื่อน
17:40 ออกเดินทางกลับปูซาน
19:40 ถึงที่สถานี Haeundae
20:10 ถึงที่สถานี Seomyeong
20:30 ถึงที่สถานี Busan

รวมในทัวร์

รถเดินทาง
ไกด์ภาษาอังกฤษ
ค่าเคเบิ้ลคาร์

ไม่รวมในทัวร์

อาการและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ประกันการท่องเที่ยว

ข้อควรทราบ

> ผู้ใหญ่และเด็กราคาเท่ากัน/ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 36 เดือนแต่ไม่มีการจัดที่นั่งให้
> ทัวร์นี้ไม่ใช่ทัวร์ส่วนตัว ลูกค้าจะต้องไปร่วมเดินทางจากนานาชาติ
> รถเลื่อนให้บริการแก่ผู้ที่มีความสูง 110 ซม.ขึ้นไปเท่านั้น
> เด็กที่มีความสูงระหว่าง 85~110 ซม.ต้องนั่งรถเลื่อนกับผู้ปกครอง
> หากท่านซื้อตํ่วเล่นรถเลื่อนแบบ 3 ครั้งแต่เล่นได้เพียง 1/2 ครั้งท่านสามารถขอคืนเงินได้ แต่จะได้รับเงินคืนเพียง 3,000 วอนเท่านั้น
> หากรถเลื่อนไม่เปิดให้บริการในกรณีที่สภาพอากาศไม่อำนวย เราจะพาไปทัวร์อื่นๆแทน
> เวลาการเดินทางขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการจราจร

**ทัวร์นี้ราคารวมเพียงเคเบิ้ลคาร์ไม่รวมรถเลื่อน ที่ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเองได้โดยตรง ณ ที่นั้น**
ค่ารถเลื่อน 1 รอบ ราคา 11,000 วอน
ค่ารถเลื่อน 3 รอบ ราคา 18,000 วอน

การยกเลิก

แจ้ง 3 วันล่วงหน้าคืนเงิน 100%
แจ้ง 2 วันล่วงหน้าคืนเงิน 50%
แจ้ง 1 วันล่วงหน้าไม่คืนเงิน
หากไม่แสดงตนเพื่อเข้ารับบริการถือเป็นการสละสิทธิ์ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ

ข้อมูลการท่องเที่ยว

เคเบิ้ลคาร์

รถเลื่อน

ตลาดจุงงาง

หมู่บ้านทงบิราง