My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการลงทะเบียน

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

กฎนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งค่าเงื่อนไขและวิธีการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ http://www.monkeytravel.com ต่อสมาชิก และ ผู้เข้าใช้งาน

ข้อ 2 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ

 • ① เนื้อหาของกฏจะถูกแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงทะเบียนและได้รับความยินยอม
 • ② หากเว็บไซต์มีการปรับปรุงเนื้อหาของกฏนี้ (เปลี่ยนลบหรือเพิ่ม) กฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลในทางเดียวกันกับส่วน ①

ข้อ 3 กฏระเบียบอื่น ๆ

รายละเอียดไม่ได้ระบุไว้ในกฎบทบัญญัติของกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบ

ข้อ 4 ขอบเขตของสมาชิก http://www.monkeytravel.com

 • ① การลงทะเบียนเป็นสมาชิกเป็นหลักส่วนหนึ่งเท่านั้น
 • ② ท่านที่ไม่ใช่สมาชิกจะไม่สามารถเข้าใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์ได้
 • ③ คุณสามารถเข้าใช้งาน http://www.monkeytravel.com ในฐานะ สมาชิก หรือ ไม่ใช้สมาชิกก็ได้
 • ④ ข้อกำหนดหรือเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฏปกติทั่วไป

ข้อ 5 ภาระผูกพันของสมาชิก

 • ① สมาชิกควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎ
 • ② สมาชิกไม่ควรมีส่วนรวมในการกระทำดังต่อไปนี้
  • 1. ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น
  • 2. ไม่บ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม ในส่วนที่เป็นพื้นที่สาธรณะที่จะมีผลกระทบต่อผู้อื่น
  • 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของเว็บไซต์นี้หรือการกระทำที่รบกวนการทำงาน
  • 4. ไม่กระทำการคุกคามความมั่นคงของชาติและเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  • 5. ไม่กระทำการใดๆในการละเมิดกฎกิจกรรมของสมาชิก
  • 6. ไม่ดำเนินการอื่น ๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมาย

ข้อ 6 ข้อจำกัดของสมาชิก

เรามีสิทธิ์ที่ ลบ ย้าย และควบคุมความเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านได้กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดกฏของสมาชิก ดังต่อไปนี้
 • ① เมื่อท่านได้ละเมิดกฏระเบียบต่างๆ ตาม ข้อ 5
 • ② เมื่อท่านโพสต์หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและสื่อลามกบนหน้าเว็บไซต์
 • ③ เมื่อท่านเผยแพร่ข่าวหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิใกล้เคียง
 • ④ ถ้าท่านกรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ

ข้อ 7 ลิขสิทธิ์ของบทความ

 • ① บทความต่างๆที่ได้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งหมด
 • ② บทความต่างๆที่เราได้เผยแพร่ออกไปนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฏหมาย

ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มเติม

ถ้ามีการเห็นสมควรจากผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จะการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ที่ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อจะทำให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์และความถูกต้อง เราสามารถทำได้ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถที่จะลบ หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล, บทความ, คำถาม, คำตอบ, ของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง

ข้อ 9 ภาระผูกพันของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาติให้ขายและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ทั้งนี้บริษัทได้ถือเป็นข้อปฏิบัติและยึดตามกฏหมายข้อนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 10 การบริหารงานของเว็บไซต์นี้

 • ① ความรับผิดชอบต่อบทความ เนื้อหา ข้อมูล รวมถึง เปลี่ยนแปลง และ ลบข้อมูลต่างๆ
 • ② ความรับผิดชอบต่อต้นฉบับ และการเก็บสำเนา (สำรอง) ในข้อมูลต่างๆที่บริษัทได้เผยแพร่ออกไป
 • ③ ในกรณีที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เป็นสมาชิก หรือ ไม่เป็นสมาชิกก็ตาม แต่ถ้าท่านได้เขียนหรือเผยแพร่ข้อความที่ไม่สมควร ทางเรามีสิทธิ์ที่จะลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อความนั้นได้ทันที
     แต่สำหรับในกรณีนี้เราจะทำการแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความของท่านก่อน

ข้อ 11 ประกันและคุ้มกัน

 • ① บริษัทของเราเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำจากผลิตภัณฑ์นั้นๆที่ลูกค้าได้ทำการจองเท่านั้น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 • ② ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 • ③ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านในกรณีที่บริษัทปิดกิจการไปเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 • ④ ในกรณีที่ท่านได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ทางบริษัทจะมีการดำเนินการทางกฏหมาย
 • ⑤ ในกรณีที่ท่านได้เขียนบทความหรืออ้างถึงบริษัทอื่นหรือเว็บไซต์อื่น ภายที่ชื่อของบริษัทเรา แล้วส่งผลให้มีความเสียหายตามมา บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ท่านสร้างขึ้น

ฉันได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งาน

เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น
เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ
ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย
และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน
หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) โดยทางอีเมล์: [monkeytokr@gmail.com]

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

 1. เมื่อท่านสร้างบัญชีมังกี้ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน
  • • ชื่อ
  • • อีเมล์
  • • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • • ไลน์ไอดี

 2. เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น
  หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลจข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้
  ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

 3. หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา

 4. หากท่านสมัครเพื่อใช้งานมังกี้โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีมังกี้กับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของมังกี้ เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของมังกี้

ฉันได้อ่านและเข้าใจนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

* ไอดี สมาชิก
กรุณาใส่อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กไม่ต่ำกว่า 4 ตัวและไม่เกิน 20 ตัว
* ชื่อเล่น
ใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 4 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
* รหัสผ่าน
ให้เขียนรหัสไม่น้อยกว่า 4 ตัวแต่ไม่เกิน 20 ตัว
* ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
ให้เขียนรหัสไม่น้อยกว่า 4 ตัวแต่ไม่เกิน 20 ตัว
* อีเมล์
@
LINE ID
* ชื่อ (เป็นภาษาอังกฤษ)
นามสกุล ภาษาอังกฤษ ชื่อ ภาษาอังกฤษ กรุณาเขียนชื่อตามพาสปอร์ต
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ต้องการรับ SMS
สัญชาติ (ตามพาสปอร์ต)
* รับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์
ใช่ ไม่รับ * กิจกรรมพิเศษต่างๆ หรือข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเราจะส่งให้ท่านทางอีเมล์แต่ถ้าท่านไม่ต้องการรับข้อมูลเหล่านั้นกดเลือกที่ไม่รับ