My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

การเก็บและการใช้ข้อมูล

1. การเก็บและการใช้ข้อมูล

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องระบุว่าท่านเป็นใคร ท่านไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทราบ เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่ท่านยินยอมเท่านั้น การเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะมาจากที่ท่านได้ตกลงสมัครเป็นสมาชิกกับเราเพื่อใช้บริการในด้านท่องเที่ยวต่างๆของบริษัท หรือในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ท่านสนใจ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับมาเพื่อความประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสิ่งที่ท่านต้องการเป็นหลัก ในกรณีที่เรามีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านเราอาจจะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปถึงท่าน ผ่านทางอีเมล ไลน์ หรือทางช่องทางอื่นๆที่ท่านประสงค์ที่จะรับข้อมูลจากเรา แต่ในกรณีนี้ท่านสามารถเลือกที่จะรับหรือไม่รับข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวจากเราได้เสมอ

2. การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านสถิติ

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการเก็บสถิติการเข้าเยี่ยมชม จุดประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ในที่นี่ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยรวมเท่านั้นและไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือมีการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของบุคคลอื่นๆที่เข้าใช้แต่อย่างๆใด

3. การเปิดเผยข้อมูล

ในกรณีที่ท่านได้มีการตกลงที่จะซื้อสินค้าและรับบริการจากเราแล้ว เราอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านกับ องค์กรต่างๆ เช่น สายการบิน โรงแรม บริษัททัวร์ หรือผู้ให้บริการอื่นๆ และทางเราได้มีการพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วว่าจะต้องไม่ขัดกับกฏหมาย หรือข้อกำหนดของกฏหมายในประเทศนี้
เราจะไม่มีการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม แต่ในกรณีที่บริษัทมีการควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน หรือซื้อกิจการ จากบุคคลที่สามแต่นโยบายความเป็นส่วนตัวก็ยังคงไว้และยังจะต้องถูกยึดและปฏิบัติอยู่

4. การเชื่อมโยงข้อมูล

เว็บไซต์ของเราอาจจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ แต่ในที่นี้เราจะเลือกเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีมาตราฐานและมีนโยบายความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกันกับเรา แต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในแนวทางการปฏิบัติและเนื้อหา เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ในที่นี้ยังรวมถึง ข้อมูล สินค้า บริการ และเนื้อหา ของเว็บไซต์อื่นๆด้วย และสิ่งสำคัญคือเราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ผู้ให้บริการอื่นๆ ดังนั้นก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการในเว็บไซต์อื่นๆ ท่านโปรดจงพิจารณาและให้ความสำคัญในการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือควบคุมเว็บไซต์อื่นๆได้

5. การเปลี่ยนแปลง/ แก้ไข / ลบข้อมูลส่วนตัว

kr.monkeytravel.com เว็บไซต์ของเรามีระบบที่ให้ท่านได้ตรวจสอบแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์ของเรา หากท่านมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านๆสามารถดำเนินการด้วยตัวเองที่หน้าเว็บไซต์ หรือ
ติดต่อมายังเราที่ kr.monkeytravel.com
โทรศัพท์เบอร์ +82(0)2-720-2633 (ต่อ 210)
ไอดีไลน์ : juliekimme

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในโลกอินเตอร์เน็ตที่มีความก้าวหน้าและรวดเร็วขึ้นทุกวัน อีกทั้งข้อกฏหมายเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทางเราอาจจะมีการปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทางเราจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อประโยชย์สูดสุดในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา