My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

นโยบายการแก้ไขและการยกเลิก

- ในกรณีที่ท่านยังไม่มีการโอนเงินให้กับทางบริษัทๆ จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการการแก้ไขและการยกเลิกใดทั้งสิน
- อัตราการคิดค่าธรรมเนียมการแก้ไขและการยกเลิกของบริษัท ท่านสามารถดูได้จากตารางด้านล่าง (อัตราตามตารางด้านล่างเป็นอัตราพื้นฐาน) ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขและการยกเลิก ของโรงแรม, ทัวร์ และการท่องเที่ยวอื่นๆ จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมการแก้ไขและการยกเลิก ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีอัตราการการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างและเพิ่มขึ้น ทางท่านจะต้องจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ก่อนที่ท่านจะชำระเงินโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขของนโยบายการแก้ไขและการยกเลิกให้ละเอียดก่อน
ในกรณีของพลูวิลล่า หรือ บางโรงแรม อาจจะมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียมการแก้ไขและยกเลิกที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อัตราที่เราแจ้งท่านไปในข้างต้นเป็นเพียงอัตราพื้นฐานเท่านั้น

นโยบายการแก้ไขและยกเลิกของโรงแรม

ช่วงไฮซีซั่น เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน – วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
ㆍยกเลิก 15 วันก่อนวันเช็คอิน คิด 10 %
ㆍยกเลิก 5 – 14 วันก่อนวันเช็คอิน คิด 1 คืน + อีก 10 %
ㆍยกเลิก 1 – 5 วันก่อนวันเช็คอิน ไม่สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน
ช่วงโลว์ซีซั่น เริ่มวันที่ 1 เมษายน – วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
ㆍยกเลิก 8 วันก่อนวันเช็คอิน คิด 10 %
ㆍยกเลิก 2 – 7 วันก่อนวันเช็คอิน คิด 1คืน + อีก 10 %
ㆍยกเลิก 1 วันก่อนวันเช็คอิน ไม่สามารถคืนเงินเต็มจำนวน
※ หลักในการนับวันยกเลิกก่อนวันเช็คอิน เราจะไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
※ บริษัททัวร์, โรงแรม, และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่างๆ จะมีข้อกำหนดและกฏระเบียบรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมของนโยบายการแก้ไขและยกเลิกที่แตกต่างกัน
※ เช็คเอ้าก่อนกำหนดจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

นโยบายการแก้ไขและยกเลิก ทัวร์ , โชว์, ตั๋ว, รถ, ร้านอาหาร, สปา, ไกด์

ㆍยกเลิก 8 วันก่อนวันที่จอง คิด 10 %
ㆍยกเลิก 7 วันก่อนวันที่จอง คิด 50 %
ㆍยกเลิก 3 วันก่อนวันที่จอง ไม่สามารถคืนเงินเต็มจำนวน
ㆍยกเลิก 1 วัน ก่อนวันที่จอง หรือ กรณีโนโชว์ ไม่สามารถคืนเงินเต็มจำนวน
※ หากท่านต้องการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง 1:1 ถามตอบส่วนบุคคล , ทางโทรศัพท์ และ ทางไลน์ของบริษัท ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ 09.00-18.00 น.
※ ในกรณีที่ท่านได้มีการร้องขอให้มีการยกเลิก,เปลี่ยนแปลง, และแก้ไข มาในวันและเวลาที่บริษัทปิดทำการ เราจะดำเนินการให้กับท่านทันทีในวันและเวลาทำการถัดไป
※ บริษัทมั้งกี้ทราเวลเป็นเพียงตัวแทนในการรับจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่างๆเท่านั้น
※ ข้อตกลงในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่างๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งอาจจะมีค่ามัดจำ และการบริการต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับบริษัทมั้งกี้ทราเวล

กฏในการคืนเงิน

- ในกรณีที่ท่านชำระด้วยเงินสด บริษัทจะทำการหักค่าธรรมเนียมการแก้ไขและยกเลิกทันที หลังจากนั้นเราจะคืนเงินส่วนที่เหลือคืนให้กับท่าน
- ในกรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ท่านจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการแก้ไขและยกเลิกเข้ามาให้กับทางบริษัทก่อน หลังจากที่ทางบริษัทได้รับค่าธรรมเนียมนั้นแล้วทางเราจะทำการยกเลิกวงเงินที่ท่านได้ชำระค่าสินค้าและบริการกับเราเต็มจำนวน
-ในกรณีของบัตรเครดิต ระยะเวลาการดำเนินงานในการคืนวงเงินกลับเข้าสู่บัตรเครดิตของท่านขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต

เลขบัญชีธนาคารเกาหลี KB BANK 636101-01-301315 (TOTO Booking)
เลขบัญชีธนาคารไทย Kasikorn Bank 895-2-19850-6 (TOTO Booking Co., Ltd.)