My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

กฎนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตั้งค่าเงื่อนไขและวิธีการในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับ http://www.monkeytravel.com ต่อสมาชิก และ ผู้เข้าใช้งาน

ข้อ 2 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ

 • ① เนื้อหาของกฏจะถูกแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนลงทะเบียนและได้รับความยินยอม
 • ② หากเว็บไซต์มีการปรับปรุงเนื้อหาของกฏนี้ (เปลี่ยนลบหรือเพิ่ม) กฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่จะมีผลในทางเดียวกันกับส่วน ①

ข้อ 3 กฏระเบียบอื่น ๆ

รายละเอียดไม่ได้ระบุไว้ในกฎบทบัญญัติของกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบ

ข้อ 4 ขอบเขตของสมาชิก http://www.monkeytravel.com

 • ① การลงทะเบียนเป็นสมาชิกเป็นหลักส่วนหนึ่งเท่านั้น
 • ② ท่านที่ไม่ใช่สมาชิกจะไม่สามารถเข้าใช้งานในบางส่วนของเว็บไซต์ได้
 • ③ คุณสามารถเข้าใช้งาน http://www.monkeytravel.com ในฐานะ สมาชิก หรือ ไม่ใช้สมาชิกก็ได้
 • ④ ข้อกำหนดหรือเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฏปกติทั่วไป

ข้อ 5 ภาระผูกพันของสมาชิก

 • ① สมาชิกควรปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎ
 • ② สมาชิกไม่ควรมีส่วนรวมในการกระทำดังต่อไปนี้
  • 1. ไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่น
  • 2. ไม่บ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม ในส่วนที่เป็นพื้นที่สาธรณะที่จะมีผลกระทบต่อผู้อื่น
  • 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของเว็บไซต์นี้หรือการกระทำที่รบกวนการทำงาน
  • 4. ไม่กระทำการคุกคามความมั่นคงของชาติและเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
  • 5. ไม่กระทำการใดๆในการละเมิดกฎกิจกรรมของสมาชิก
  • 6. ไม่ดำเนินการอื่น ๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมาย

ข้อ 6 ข้อจำกัดของสมาชิก

เรามีสิทธิ์ที่ ลบ ย้าย และควบคุมความเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านได้กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดกฏของสมาชิก ดังต่อไปนี้
 • ① เมื่อท่านได้ละเมิดกฏระเบียบต่างๆ ตาม ข้อ 5
 • ② เมื่อท่านโพสต์หรือเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ผิดกฎหมายและสื่อลามกบนหน้าเว็บไซต์
 • ③ เมื่อท่านเผยแพร่ข่าวหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิใกล้เคียง
 • ④ ถ้าท่านกรอกข้อมูลการลงทะเบียนที่เป็นเท็จ

ข้อ 7 ลิขสิทธิ์ของบทความ

 • ① บทความต่างๆที่ได้อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งหมด
 • ② บทความต่างๆที่เราได้เผยแพร่ออกไปนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกฏหมาย

ข้อ 8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มเติม

ถ้ามีการเห็นสมควรจากผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จะการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆ ที่ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อจะทำให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์และความถูกต้อง เราสามารถทำได้ แต่ในขณะเดียวกันท่านก็สามารถที่จะลบ หรือ เปลี่ยนแปลง ข้อมูล, บทความ, คำถาม, คำตอบ, ของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง

ข้อ 9 ภาระผูกพันของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการไม่ได้รับอนุญาติให้ขายและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย ทั้งนี้บริษัทได้ถือเป็นข้อปฏิบัติและยึดตามกฏหมายข้อนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 10 การบริหารงานของเว็บไซต์นี้

 • ① ความรับผิดชอบต่อบทความ เนื้อหา ข้อมูล รวมถึง เปลี่ยนแปลง และ ลบข้อมูลต่างๆ
 • ② ความรับผิดชอบต่อต้นฉบับ และการเก็บสำเนา (สำรอง) ในข้อมูลต่างๆที่บริษัทได้เผยแพร่ออกไป
 • ③ ในกรณีที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ เป็นสมาชิก หรือ ไม่เป็นสมาชิกก็ตาม แต่ถ้าท่านได้เขียนหรือเผยแพร่ข้อความที่ไม่สมควร ทางเรามีสิทธิ์ที่จะลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อความนั้นได้ทันที
     แต่สำหรับในกรณีนี้เราจะทำการแจ้งให้ท่านได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความของท่านก่อน

ข้อ 11 ประกันและคุ้มกัน

 • ① บริษัทของเราเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำจากผลิตภัณฑ์นั้นๆที่ลูกค้าได้ทำการจองเท่านั้น ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 • ② ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 • ③ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านในกรณีที่บริษัทปิดกิจการไปเป็นระยะเวลาที่นานแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
 • ④ ในกรณีที่ท่านได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ทางบริษัทจะมีการดำเนินการทางกฏหมาย
 • ⑤ ในกรณีที่ท่านได้เขียนบทความหรืออ้างถึงบริษัทอื่นหรือเว็บไซต์อื่น ภายที่ชื่อของบริษัทเรา แล้วส่งผลให้มีความเสียหายตามมา บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ท่านสร้างขึ้น