My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

บริษัท มังกี้ ทราเวล กรุงโซล ประเทศเกาหลี

บริษัท มังกี้ ทราเวล สำนักงานที่โซล ประเทศเกาหลีใต้ ให้บริการการท่องเที่ยวในรูปแบบการจองผ่านระบบออนไลน์ให้กับนักท่องเที่ยว ชาวไทยที่นิยมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ไม่ง้อทัวร์
เราเสนอ บริการจองโรงแรมที่พัก, รถรับ-ส่ง, ไกด์ส่วนตัว, ทัวร์ต่าง ๆ ทั้งแบบเต็มวันและครึ่งวัน รวมทั้งบัตรผ่านประตู บัตรเข้าชมต่าง ๆ และเรายังรับปรึกษาและจองทัวร์ส่วนตัวสำหรับกลุ่มเพื่อน และครอบครัวด้วย
มังกี้ ทราเวล มีความโดดเด่นในเรื่องของราคาที่โปร่งใสเป็นธรรม เราแสดงให้เห็นชัดเจนบนหน้าเว็บไชต์ คุณสามารถ ตรวจสอบและเปรียบเทียบได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดเสมอมา
มังกี้ ทราเวล ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารที่เราแสดงไว้ คุณจึง มั่นใจในความปลอดภัย ได้มาตราฐาน และสะดวกรวดเร็วเมื่อทำการจองกับเรา มังกี้ ทราเวล เติบโตและขยายสาขาออกไป หลายประเทศ ปัจจุบันเรามีสาขาอย่างเป็นทางการแล้วใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย, เกาหลี, ไต้หวัน และฟิลิปปินส์

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของระบบโตโต้บุคกิ้ง
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศเกาหลีใต้
 • ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้

ประวัติความเป็นมาของบริษัทมั้งกี้ทราเวล

ปี 2015
 • บริษัท มังกี้ ทราเวล ได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการไปท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ และทำการจองผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเลือกบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ง้อทัวร์ที่เร่งรีบ และเนื่องเราให้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวที่บริการผ่านระบบออนไลน์มาหลายปี เราพัฒนาระบบเอง เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานของระบบ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของระบบเพิ่มขึ้น จนทำให้เราสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และด้วยความก้าวหน้าขององค์กรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเป็นบริษัทมีความมั่นคงเข้มแข็ง ปัจจุบันเรามีพนักงานทั้งชาวไทย และชาวเกาหลี ประจำอยู่ที่สำนักงานทั้ง 2 ประเทศ ที่คอยให้บริการตามความต้องการของลูกค้า และให้ความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา คุณจึงหมดความกังวลและวางใจได้เมื่อจองทัวร์จากเรา
ปี 2014
 • เดือนธันวาคมบริษัทได้มีการก่อตั้งและเริ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ณ.ประเทศฟิลิปปินส์
 • เดือนพฤษภาคม บริษัท มังกี้ ทราเวล ได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ณ ประเทศไต้หวัน
 • เดือนเมษายนได้ทำการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ระบบออนไลน์ของบริษัท
 • เดือนมีนาคม บริษัท มังกี้ ทราเวล ได้ร่วมกับองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบและธุรกิจของเราให้รวดเร็วขึ้นและก้าวไกลมากยิ่งขึ้น
ปี 2013
 • บริษัทได้มีการวางแผนเพื่อขยายตลาดการท่องเที่ยว
 • เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ในปีนี้เราจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท มังกี้ ทราเวล
ปี 2009
 • บริษัทได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีการใช้งานได้รวดเร็วเพื่อตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงที
ปี 2008
 • วันที่ 13 เดือนมิถุนายน นายซอล กวาง โอ ได้ก่อตั้งบริษัท เล็ตเตอร์บ็อก เพื่อให้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวในรูปแบบผ่านระบบออนไลน์