My menu

ตะกร้า

รวมทั้งหมด

THB0(KRW0)
ผลิตภัณฑ์ล่าสุด
1/1

ด้านบน

ด้านล่าง

infoGraphic

การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ...
| |เข้าชม : 916

 

เวลา : เวลาของประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง

 

พาสปอร์ต และ วีซ่า

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ได้นานถึง 90 วัน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

สำหรับหนังสือเดินทางหรือ พาสปอร์ตนั้น จะต้องอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) ถึงจะเดินทางออกนอกประเทศได้

**เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ดังนั้นการอนุญาติให้เข้าได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี เป็นผู้พิจารณา 

 

 

 

 

กฏหมายศุลกากร และ ข้อบังคับ

- สามารถพกเงินสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ไม่เกิน 10,000 ดอลล่า หรือประมาณ 300,000 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำกัดเพียงท่านละ 1 ขวด (ไม่เกิน 1 ลิตร)

- บุหรี่จำกัดจำนวนที่ 200 หน่วย

- น้ำหอมท่านละไม่เกิน 2 ออนซ์

 

อากาศยานนานาชาติ

ที่ประเทศเกาหลีมีท่าอากาศยานนานาชาติ 8 แห่ง ได้แก่ สนามบินอินชอน, คิมโพ, คิมแฮ, ชองจู, แทกู, มูอัน, ยางยาง, และเชจู

โดยท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเป็นประตูหลักสู่เกาหลีให้บริการเที่ยวบินไปแทบทุกแห่งทั่วโลก

 

ระยะเวลาในการบิน

จากประเทศไทยบินตรงสู่เกาหลี จะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง 

จากประเทศเกาหลีบินตรงสู่ประเทศไทย จะใช้เวลา มากว่าประมาณ 30 ถึง 1 ช.ม.

 

กระแสไฟและปลั๊กไฟ

ในประเทศเกาหลีจะใช้กำลังวส่งกระแสไฟฟ้า 220 โวลล์ แต่บางที่สามารถใช้ 110 โวลล์ได้ โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน

ปลั๊กไฟ ประเทศเกาหลีจะแตกต่างจากที่ไทยท่านควรนำเอาเครื่องแปลงไฟฟ้ามาด้วย หรือ อเด็บเตอร์

 

 

 

เงินตราหน่อยของสกุลเงินเกาหลีคือ วอน (Won)

ธนบัตรของเกาหลีใต้จะมี 4 ชนิดคือ

  1. ธนบัตร จำนวน 1,000 วอน (₩1,000)
  2. ธนบัตร จำนวน 5,000 วอน (₩5,000)
  3. ธนบัตร จำนวน 10,000 วอน (₩10,000)
  4. ธนบัตร จำนวน 50,000 วอน (₩50,000)

เหรียญของเกาหลีใต้จะมี 5 ชนิดคือ

  1. เหรียญจำนวน 1 วอน (₩1)
  2. เหรียญจำนวน 10 วอน (₩10)
  3. เหรียญจำนวน 50 วอน (₩50)
  4. เหรียญจำนวน 100 วอน (₩100)
  5. เหรียญจำนวน 500 วอน (₩500)
  6.  

บัตรเครดิต : ใช้ได้ทั้งบัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ส่วนใหญ่ใช้ได้เกือบทุกที่ เช่นโรงแรม ร้านค้าทั่วไป และร้านสินค้าปลอดภาษี

การซื้อของในตลาดเกาหลี : ที่เมียงดง, ตลาดนัมแดมุน, ดงแดมุน, อิเทวอน สามารถใช้ได้เฉพาะเงินสดเท่านั้น และสามารถต่อรองราคาได้ 10 - 20 % 

การแลกเงิน : ควรจะแลกไว้ล่วงหน้าหลายๆวัน เพราะในบางครั้งธนบัตรอาจหาได้ยาก ท่านสามารถแลกเงินตามเค้าเตอร์แลกเงินที่สนามบินเมืองไทย หรือตามธนาคาร

พาณิชย์ทุกแห่งและสถาบันการเงินอื่นๆที่ได้รับการรับรอง

 

สิ่งที่ท่านควรพกติดตัวเสมอ

- หนังสือเดินทาง

- กระเป๋าสตางค์ และ บัตรเครดิต

- ยาสำหรับโรคประจำตัวต่างๆของท่าน

- อุปกรณ์ถ่ายภาพ

 

 

***********************************************************

ตอบ(0)